• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

YouTube Networks Bß║ín quan t├óm ─æß║┐n Mß║íng Youtube nh╞░ thß║┐ n├áo ?

Vinh Hang

New Member
13
3
Mạng Youtube là gì ? bạn có nghĩ thế nào là Mạng Youtube, hãy cho tôi biết chút ít về Mạng Youtube
 

Stanley | Team TB

Amazingly Decent and Not-At-All Terrible Fishing
Administrator
TubeBuddy Staff
2,640
25
Subscriber Goal
250000
Họ phải là một công ty tiếp nhận kênh của bạn và quảng bá kênh đó với những người khác. nhưng họ tính rất nhiều tiền. Tôi không thích mạng, và tôi sẽ không tham gia.
 

Beanie Draws

Mythical Poster
2,883
27
www.youtube.com
Subscriber Goal
30000
Nếu ý của bạn là "MCN" là Mạng đa kênh, thì đó là "mạng" được cho là quảng cáo nhiều kênh cho phần trăm doanh thu của bạn, nhưng nếu bạn thậm chí không kiếm tiền thì sẽ không có điểm nào và không có điểm thực sự để có một MCN ngay cả bên ngoài.

Nếu ai đó đang cung cấp cho bạn hợp đồng MCN qua email, nhiều khả năng đó là một trò lừa đảo hoặc một nỗ lực lừa đảo.If you mean a "MCN" which is a Multi Channel Network, it is a "network" that is supposed to promote multiple channels for a percentage of your revenue, but if you're not even monetised there's no point, and no real point to having an MCN even outside.

If someone is offering you an MCN contract via email, it is more than likely a scam or a phishing attempt.