• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

YouTube Help khi bß╗ï chß║Ñm dß╗⌐t k├¬nh , c├│ c├ích n├áo ─æ╞░ß╗úc trß║ú lß║íi hoß║ít ─æß╗Öng k├¬nh kh├┤ng ?

Vinh Hang

New Member
13
3
khi bị chấm dứt kênh, do người xấu hãm hại, mà youtube nói chủ sở hữu kênh bị hại hãy giải quyết đơn kiện gỡ xuống bằng cách gọi bên kia hãy gỡ đơn kiện, nhưng thực ra thử hỏi người xấu hãm hại thì làm sao họ chịu gỡ đơn kiện xuống, họ còn muốn mình bị mất kênh luôn, cho nên có cách nào giải quyết cho kênh trở lại hoạt động bình thường không ? hay sẽ mãi mãi bị mất kênh luôn một cách oan ức như vậy
 

SILTHW

Professional cat wrangler
3,619
27
Subscriber Goal
1000
Hi,

Most users here are english speakers. You will likely get more answers to your questions if you can post your question in English.

That said, when I translate your question, it looks like you might be seeking legal advice around channel issues. We can't really answer legal questions here.
 
  • Love
Reactions: Stanley | Team TB