• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

Vlog Channel th├¡ch n├óu ─ân v├á ─æi du lß╗ïch

bep nha bennny

New Member
1
2
User name: bep nha bennny
Title of introduction: thích nâu ăn và đi du lịch
Your name/ Alias: mẹ benny
Where are you from? hồ chí minh
How did you find TubeBuddy? mình tham khảo trên 1 số vlog viết về bạn
What made you join the TubeBuddy forums? học hỏi tham gia tương tác với nhiều người cùng phát triển
What would you like to accomplish with your channel: muốn được mọi người ủng hộ niềm đam mê nấu ăn của mình,thành công sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
How frequently do you upload? hàng ngày
What are your hobbies? nấu ăn ,dọn dẹp,đi du lịch
What is your biggest dream? mong giúp đỡ được nhiều em nhỏ cơ nhỡ bị bỏ rơi
YouTube Channel Link: https://www.youtube.com/channel/UC-1Bw5q9_oDAQVO1Su4VIJg?view_as=subscriber