• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

Gaming Channel Free Fire Streamer

JOOSI TV

New Member
1
4
Tên người dùng: JOOSI TV
Tiêu đề giới thiệu: Free Fire Streamer
Tên của bạn / Bí danh: JOOSI TV
Bạn đến từ đâu? Việt Nam
Làm thế nào bạn tìm thấy TubeBuddy? Youtube youtube
Điều gì khiến bạn tham gia diễn đàn TubeBuddy? Vì có tính
Bạn muốn đạt được điều gì với kênh của mình: Tôi có thể nhận được 100.000 lượt đăng ký
Tần suất bạn tải lên? Video của Nhật Bản
Sở thích của bạn là gì? Phần mềm của chúng tôi đang làm streamer và ra video cho cho người xem
ước mơ lớn nhất của bạn là gì? Ước mơ của bạn
Liên kết kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd3qx4iK2qI0sp5hvpK78qA?view_as=subscacker
 
  • Like
Reactions: Lanzerd