• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

thungcartonlon

Thùng carton lớn tại công ty Boxes Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhập từ Nhật Bản, Trung Quốc, đảm bảo hàng hóa không bị va đập hư hại bên trong thùng carton khi di chuyển. Thùng carton lớn tại công ty Boxes Việt Nam bán gồm: Thùng carton 3 lớp, Thùng carton 5 lớp, Thùng carton 7 lớp

Địa chỉ: 117/5 Võ Thị Thừa, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0989222247

#thungcartonlon #thunggiaycartonlon
#thungcartonkholon #thunggiaycartonkholon
#thungcartonsizelon #thunggiaycartonsizelon