• Guest - Earn a FREE TubeBuddy Upgrade for being active on the forums! Click Here to learn how you earn free upgrades for TubeBuddy!
  • Guest - TubeBuddy has a discord! Click Here to join in the conversation!

When is the release date of the game Among Us on PS4?

CandiceCain

New Member
0
1
Xin chào!
Tôi là một thành viên mới, tôi thích chơi Among Us và gần đây tôi đã nghe nói rằng trò chơi này sẽ được phát hành trên PS4. Nhưng cụ thể là bao nhiêu ngày tôi không biết? Tất cả những ai biết đều có thể giúp tôi.
Cảm ơn bạn.